แม่พิมพ์ที่มีคุณภาพ

คำถามที่พบบ่อย14

คำถามที่พบบ่อย14

คำถามที่พบบ่อย14

คำถาม: อะแดปเตอร์ PVC บางตัวติดอยู่บนช่อง
คำแนะนำ:
1. ตรวจสอบว่าน้ำหล่อเย็นใช้ได้หรือไม่
2. ทรายช่องว่างเหล่านี้โดยตรงด้วยกระดาษทรายหยาบขนาดเล็ก 240S ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบพื้นผิว