การแพทย์มืออาชีพ

ขั้วต่อพอร์ตการฉีด Y ของ Luer lock