การแพทย์มืออาชีพ

เข็มมีดหมอ

  • เข็มมีดหมอ

    เข็มมีดหมอ

    เราสามารถจัดหาเข็มเหล็กมีดหมอที่ไม่มีตัวพลาสติกให้คุณได้คุณสามารถผลิตเข็มเจาะเลือดที่สมบูรณ์พร้อมตัวเครื่องพลาสติกได้

    ขนาด: 28G, 30G

    เข็มเหล็กมีดหมอแบบใช้แล้วทิ้งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วไปที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเลือดต่อไปนี้เป็นคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำและการใช้เข็มเจาะเลือดแบบใช้แล้วทิ้ง: