การแพทย์มืออาชีพ

ห้องแช่และเข็ม

 • Infusion Chamber และ Spike สำหรับใช้ในทางการแพทย์

  Infusion Chamber และ Spike สำหรับใช้ในทางการแพทย์

  รวมถึง Burret Chamber, Infusion Chamber, Infusion Spike

  สำหรับสไปค์นั้นสอดคล้องกับการใช้งานของมนุษย์ ทำให้จุกขวดมีหนามแหลมได้ง่าย ไม่มีเศษใดๆ ตก
  ไม่มี DEHP ใดๆ
  สำหรับห้อง ความแม่นยำในการปล่อยของเหลวมีฟังก์ชั่นหยุดของเหลวหรือไม่

  ผลิตในเวิร์กช็อปการทำให้บริสุทธิ์เกรด 100,000 การจัดการที่เข้มงวดและการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดเราได้รับ CE และ ISO13485 สำหรับโรงงานของเรา