การแพทย์มืออาชีพ

KRQ0336-B เครื่องทดสอบสำหรับระบุการโก่งตัวและความแข็งแรงของถ่างช่องคลอดแบบใช้แล้วทิ้งที่ปราศจากเชื้อK