การแพทย์มืออาชีพ

Fistula Needles มีปีกหรือไม่มีปีก